Film
film
Galeria
Eko Styl

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW CIESIELSKICH !!!

W SŁAWOGRODZIE w dniu 7 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu

„WARSZTATY CIESIELSKIE WRAZ Z BUDOWĄ
ŚREDNIOWIECZNYCH MASZYN OBLĘŻNICZYCH

I ORGANIZACJA IMPREZY HISTORYCZNEJ
Z ICH WYKORZYSTANIEM”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Warsztaty odbywały się w każdy weekend od 10 maja do 1 czerwca 2014 r. Uczestnicy zapoznali się z zawodem cieśli poprzez budowę średniowiecznych machin oblężniczych. Mieli możliwość praktycznego zapoznania się z konstrukcją i metodami budowy stosowanymi do dzisiaj.
Podczas oficjalnego zakończenia rozdano certyfikaty uczestnictwa oraz przeprowadzono grę terenową przy użyciu wybudowanej machiny oblężniczej. Zabawę dla uczestników warsztatów oraz przybyłych gości przygotowało bractwo rycerskie – Koszalińska Kompania Rycerska.

Zapraszamy do galerii projektu!!!

loga